Автор: Мирослав Михайлов

ФОНЕТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Предложеният труд представлява учебник по фонетика насъвременния български книжовен език. В един учебник по фонетика накнижовния език е редно да се посочи връзката между книжовното идиалектното произношение. Причината за това се крие в неотделиматавръзка между двете, тъй като книжовният език…

Прочети цялата статия ФОНЕТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК